JORDFORBINDELSER - huskunstnerprojektet

Jordforbindelser er et tværfagligt huskunstnerprojekt, som er skabt af Rum for Æstetik og Rune Fjord Studio med deltagelse af førskolebørn fra seks dagtilbud i området Nørrebro/Bispebjerg. Kunstprojektet har undersøgt og afprøvet, hvordan børns fordybelse i sanselige kunstprocesser, materialeindsamling i bynaturen og fællesskabsbaseret værkproduktion kan bidrage til at understøtte børns trygge rejse fra børnehave til skole og fritidshjem.

Børnene har sammen med deres pædagoger og billedkunstnerne Rune Fjord og Amanda Luna indsamlet, fordybet sig i og bearbejdet naturmaterialer fra deres børnehavers legepladser og lokalområder. Der er blevet gravet jord op til brug i Jordceremoni, der er skabt Mindeglas af indsamlede naturmaterialer fra hvert barns yndlingssted på legepladsen og fundne grene er blevet brugt til at bygge Pindetårn-skulpturer.

 

Fællesværkerne fremstår som æstetiske perspektiver på børnenes nærområder og spejler børnenes udendørs hverdagsomgivelser på en ny måde. Kunstnerne ønsker gennem projektet at inspirere til fortryllelse af det nære og simple, der omgiver børnene, og give dem kunstneriske metoder til at undersøge deres omgivelser – også når de er startet i fritidshjem og skole. Den sanselige og æstetiske fordybelse i det nære udendørsmiljø kan således også give børnene nye redskaber til at lære et nyt sted at kende - og til at falde til.

 

I år har førskolebørnene fra daginstitutionerne Tusindfryd, Brolopperne, Himmelbuen, Ringertoften, Ørnen og Småbørnenes Forsamlingshus deltaget. Projektet blev afsluttet med en fejring for børn og forældre med fremvisning af børnenes processer og værker. Tak til alle pædagoger og børn, som har deltaget i projektet – vi ønsker alle en god overgang den 1. maj!

 

Fra 2024 skal Jordforbindelser udfoldes årligt med endnu flere dagtilbud - kontakt os på info@rumforaestetik.dk, hvis I vil være med eller hvis I ønsker en omvisning og mere information om projektet.

 

Huskunstnerprojektet er støttet af Område Nørrebro/Bispebjerg under Børne- og Ungdomsforvaltningen samt af Statens Kunstfonds huskunstnerordning.

LADEMANNS BIND 1-10

Pilotprojekt til kommende kunstprojekt i 2024 i samarbejde med billedkunstner Henrique Hinnerfeldt samt biblioteker og skoleelever.

Billedkunstner Henrique Hinnerfeldt har gennem en længerevarende og nænsom proces fordybet sig i Lademanns Leksikon for at finde svar på og stille nye spørgsmål til vores samtids omfattende forbrug af billeder og viden.

I dette projekt er Bind 1-10 fuldstændigt tømt for billeder og værkerne består således af skulpturelle tomme bind, collager med udskårne billeder, video og installation. Et voksende, fragmenteret billedarkiv ser dagens lys, i takt med at endnu et bind bliver tømt.


Leksikonet havde sin storhedstid i 1970’erne og blev med stor succes erhvervet gennem abonnementsservice hos Bogklubben Union. Bindene har stået stolt placeret i et utal af danske hjems stuer, som en kilde til viden i folkelig indpakning og med masser af fotos i en tid før internettet. Dengang symbol på en demokratisering af viden i 30 bind og et statussymbol på reolen - i dag værdiløse bøger, man kan få foræret blot man gider at hente dem.

Men hvad sker der hvis man udfører en kunstnerisk bearbejdning af leksikonet og tømmer dette udtjente medie for alt dets billedmateriale? Hvad kan man få ud af disse tomme bind og af billedfragmenterne, når de er blevet fjernet fra deres oprindelige kontekst og samlet igen i nye konstellationer? Kan værkerne skabt ud af leksikonet bruges som spejl til vores nutid eller komme med nye indsigter om vores måde at forbruge viden og billeder på i dag?

Henrique Hinnerfeldt inviterer til at reflektere over og undersøge, hvad vi skal med alle disse billeder, vi konstant er omgivet af, og som kun vokser i antal og uoverskuelighed i takt med udbredelsen af billeder på nettet og det altid tilgængelige kamera på vores telefoner.


Om kunstneren:
Henrique Hinnerfeldt er billedkunstner og fotograf, hvis kunstneriske virke kredser om et tværfagligt arbejde med collager, skulpturarbejde, fotografering, dokumentering og arkivering. Hinnerfeldt udfører både solo- og kollektive installationer og kunstprojekter, og gennem sit virke eksperimenterer han med organiseringer af udstillingsplatforme og mødesteder for kunsten. Hans kunstprojekter og udstillinger involverer ofte borgerinddragelse, kunstneriske workshops og publikationer. Han står bag Det Midlertidige Museum Nordhavn, som blev udfoldet i 2019-2022 med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens legat til væsktlagtes aktører.

JORDFORBINDELSER - udstillingen

Installation på Copenhagen Contemporary, 13-30. oktober 2022. Udført i samarbejde med UNICEF, Rune Fjord og 100 skoleelever fra Langelinieskolen

Fotos: Farzad Soleimani

Om udstillingen:

Jordforbindelser er en inddragende installation af billedkunstnere Amanda Luna fra Rum for Æstetik og Rune Fjord, som vises på Copenhagen Contemporary fra 13. til 30. oktober 2022. Installationen opføres som et poetisk og sanseligt rum, som lægger op til dialog, fordybelse og oplysning, og som involverer gæster i en stille og sanselig aktivisme vedrørende forbedring af børns trivsel og kendskab til deres rettigheder.

Fjord og Luna bygger installationen op ved at bearbejde fundne og indsamlede materialer fra områderne ved de officielle UNICEF rettighedsskoler i Københavnsområdet, såsom Christianshavns Skole, Langelinieskolen og Husum Skole. På denne måde dannes et sanseligt overblik over den jord som har forbindelse til skoler, som aktivt arbejder med Børnekonventionen. Ved udelukkende at bruge indsamlede materialer fra skolernes hverdagsomgivelser undersøger installationen endvidere det potentiale, der ligger i at fordybe sig i det nære og lokale. Denne metode lægger op til en genfortryllelse af hverdagen, ved at undersøge og tillægge værdi til de mangeartede materialer som findes i naturen og det urbane rum, vi er omgivet af. Metoden kan således bidrage til en mere bæredygtig kunstpraksis og samtidig give mennesker større jordforbindelse ved at være mere til stede i og have en skærpet positiv opmærksomhed på vores hverdagsomgivelser.

Ude foran installationens rum findes en dialog- og formidlingscirkel, hvor børnene kan slå sig ned, læse om børnerettighederne, have samtaler, skrive deres ønsker om børnerettigheder ned på en stor papirrulle og få et eksemplar af Børnekonventionen med hjem. Det sanselige møde med installationen og de tilhørende formidlingsaktiviteter skal bane vejen for et nyt sprog for børnene til at udtrykke ønsker og håb for fremtiden vedrørende deres rettigheder.

Jordforbindelser er første tiltag i et nyt samarbejde mellem Rum for Æstetik, UNICEF Danmark, Copenhagen Contemporary og forskellige gæste-kunstnere, hvor de sammen skal afprøve nye formater, der bruger kunst til at oplyse børn om deres rettigheder. 

HIMMELRUM

Huskunstnerprojekt og udstilling på Statens Museum for Kunst i samarbejde med Rune Fjord, dagtilbuddene Brolopperne og Himmelbuen, efteråret 2022

Fotos: Lui Visbo